PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY školní rok 2017/2018

Luženské posvícení“-návštěva výstavy drobného zvířectva

září

„Divadélko z pytlíčku“- divadelní představení v MŠ

19.10.2017

 „ Setkání s Mikulášem v MŠ

prosinec

dopoledne

ve třídách

„Vánoční besídka“, kde se děti pochlubí krátkou ukázkou toho, co se již v MŠ naučily.

prosinec

ve třídách

(datum upřesněn později)

Divadlo „Šikulka“ – divadelní představení v MŠ

30.1.2018

„Karneval“- karnevalový rej masek v MŠ

únor

„Jarní besídka“, s ukázkou písní a básní, které se děti naučily.

duben nebo květen, datum bude upřesněn později

Sportovní olympiáda v MŠ

květen (červen)

„Rozloučení s předškoláky“ – vystoupení pro rodiče (pouze děti, které odchází do 1. třídy).

červen

(datum upřesněn později)

„Školní výlet“ – podrobnosti později

 

 

Divadelní představení ,nabídky focení  - budou vybírána i dle aktuální nabídky a termíny budou vždy oznámeny.

Podrobné informace budou vždy před akcí vyvěšeny v hale MŠ. O akcích, které se objeví neplánovaně během roku, Vás budeme též podrobně informovat v hale na nástěnce.