(rozvrh platn od 1.9.2017)

 1. 
Tdn uitel: Mgr. Lucie Hlavsov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Hla

M
Hla

j
Hla

Tv
Hla

       

 

t

 

 

j
Hla

M
Hla

Pr
Hla

j
Hla

       

 
S
t

 

 

j
Hla

M
Hla

Tv
Hla

j
Hla

       

 

t

 

 

j
Hla

Pr
Hla

as
Hla

Vv
Hla

       

 
P

 

 

j
Hla

M
Hla

j
Hla

Hv
Hla

       

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 2. 
Tdn uitel: Mgr. Kateina Krobov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

M
Kr

j
Kr

Pr
Kr

j
Kr

       

 

t

 

 

j
Kr

M
Kr

j
Kr

Hv
Kr

Tv
Kr

     

 
S
t

 

 

M
Kr

j
Kr

Pr
Kr

j
Kr

       

 

t

 

 

j
Kr

M
Kr

Vv
Kr

as
Kr

j
Kr

     

 
P

 

 

j
Kr

M
Kr

j
Kr

Tv
Kr

       

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 3. 
Tdn uitel: Mgr. Radka Horsk

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Hsk

M
Hsk

Aj
Hsk

j
Hsk

as
Pro

     

 

t

 

 

j
Hsk

M
Hsk

j
Hsk

Tv
Gre

Vv
er

     

 
S
t

 

 

M
Hsk

Aj
Hsk

j
Hsk

Pr
Hsk

j
Hsk

     

 

t

 

 

j
Hsk

M
Hsk

Tv
Gre

j
Hsk

Hv
Hsk

     

 
P

 

 

M
Hsk

Aj
Hsk

j
Hsk

Pr
Hsk

       

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 4. 
Tdn uitel: Mgr. Ilona Prokov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Pro

M
Pro

j
Pro

P
Pro

Aj
Ka

     

 

t

 

 

M
Pro

j
Pro

Vla
Pro

j
Pro

Hv
Pro

     

 
S
t

 

 

Aj
Ka

M
Pro

j
Pro

P
Pro

Tv
Gre

     

 

t

 

 

j
Pro

M
Pro

Vla
Pro

j
Pro

Vv
Pro

Vv
Pro

   

 
P

 

 

M
Pro

Aj
Ka

Tv
Gre

j
Pro

as
Pro

     

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 5. 
Tdn uitel: Vra Fierov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
Fis

M
Fis

j
Fis

Aj
Ka

Tv
Fis

     

 

t

 

 

M
Fis

j
Fis

Vla
Fis

Hv
Ka

as
Fis

     

 
S
t

 

 

j
Fis

M
Fis

Aj
Ka

P
Gre

Inf
Bok

     

 

t

 

 

M
Fis

j
Fis

Vla
Fis

Tv
Fis

Vv
Ad

Vv
Ad

   

 
P

 

 

Aj
Ka

j
Fis

M
Fis

P
Gre

j
Fis

     

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 6. 
Tdn uitel: Mgr. Linda Kadebkov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

M
Pk

Aj
Ka

j
er

Pp
Ha

Z
Pk

 

as
Gre

Tv (TvH)
Bok

 

t

 

 

j
er

M
Pk

Vo
Gre

D
Pe

Hv
Ka

Tv (TvD)
Gre

   

 
S
t

 

 

Fy
Bok

j
er

Pp
Ha

Aj
Ka

 

Vv
er

Vv
er

Tv (TvH)
Bok

 

t

 

 

M
Pk

j
er

D
Pe

Z
Pk

Tp
Bok

     

 
P

 

 

j
er

M
Pk

I
Bok

Aj
Ka

Tv (TvD)
Gre

     

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 7. 
Tdn uitel: Mgr. Jana Prochzkov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

Aj
Ka

j
er

M
Pk

Fy
Bok

Pp
Ha

 

Vv
er

Tv (TvH)
Bok

 

t

 

 

M
Pk

D
Pe

Aj
Ka

Nj
Fis

Vo
Gre

Tv (TvD)
Gre

   

 
S
t

 

 

j
er

Fy
Bok

M
Pk

Pp
Ha

j
er

 

Hv
Ka

Tv (TvH)
Bok

 

t

 

 

j
er

Aj
Ka

M
Pk

as
Gre

Vv
er

 

Z
Pk

Vkz
Gre

 
P

 

 

Nj
Fis

j
er

D
Pe

M
Pk

Tv (TvD)
Gre

     

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 8. 
Tdn uitel: Mgr. Kateina ermkov

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

j
er

Pp
Ha

Aj
Ka

M
Pk

Z
Gre

Tv (TvH)
Bok

Tv (TvD)
Ka

 

 

t

 

 

Fy
Ha

Aj
Ka

j
er

M
Pk

Inf
Bok

 

as
Ha

Ch
Du

 
S
t

 

 

D
Pe

M
Pk

Z
Gre

j
er

Nj
Ad

Tv (TvD)
Ka

Tv (TvH)
Bok

 

 

t

 

 

Pp
Ha

Ch
Du

Aj
Ka

j
er

Vo
Gre

 

Tp
Bok

Vv
er

 
P

 

 

D
Pe

Nj
Ad

M
Pk

j
er

Hv
Ka

Vkz
Gre

   

 

(rozvrh platn od 1.9.2017)

 9. 
Tdn uitel: Mgr. Michal Bok

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

 

Aj
Bok

M
Pk

Fy
Bok

Vo
Gre

Inf
Bok

Tv (TvH)
Bok

Tv (TvD)
Ka

 

 

t

 

 

D
Pe

Zek
Ha

M
Pk

Aj
Bok

Pp
Ha

 

Ch
Du

Vkz
Gre

 
S
t

 

 

M
Pk

j
Ad

Nj
Ad

Z
Pk

as
Ha

Tv (TvD)
Ka

Tv (TvH)
Bok

 

 

t

 

 

j
Ad

M
Pk

Ch
Du

j
Ad

D
Pe

 

Vv
er

Tp
Bok

 
P

 

 

M
Pk

Aj
Bok

Nj
Ad

Fy
Bok

j
Ad

Hv
Ka

   

Zpracovno v systmu Bakali